Késedelmikamat Kalkulátor

A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

Követelt tőkeösszeg: .- Forint
A késedelembe esés napja:

Jellemzően a teljesítési határidő utolsó napját követő nap. Károkozás esetén a kár bekövetkezésének pillanatától késedelemben van a károkozó.

A teljesítés dátuma:

Az a nap, amelyen a kifizetésre sor kerül(t).